BALEARES: Ajuntament d’Eivissa: Borsa de treball d’Operador de Sistemes

Es publica en el BOIB de 29 de setembre de 2012 les bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de trebal per a cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents de personal funcionari interí en la categoría d’Operador de Sistemes a l’ajuntament d’Eivissa.

Titulació:

F.P. II o equivalent, branca informàtica.

Instàncies fins al 18 d’octubre de 2012