Capmany (Girona): 1 plaça d’Auxiliar administratiu (funcionari interí)

1 plaça d’Auxiliar administratiu

Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Administració general

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
30/04/2012 BOPG 83 Bases específiques. Convocatòria
09/05/2012 DOGC 6124 Bases específiques. Convocatòria 19/05/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607155&language=ca_ES

9/5/2012