GALICIA: Concello de Cedeira (A Coruña): Contratación dun/ha Monitor/a.

CONCELLO DE CEDEIRA

________________________________________________________________________________________________________________________________________

APERTURA DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA FORMAR PARTE DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA MONITOR/A

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por Resolución da Alcaldía de data 15 de maio de 2012 aprobáronse as “Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como monitor/a para o desenvolvemento do servizo de “Igualdade, xogo e conciliación”. As bases están expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web www.concellocedeira.es deste Concello.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 30 DE MAIO ATA O DÍA 8 DE XUÑO DE 2012

 Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Contratación

GALICIA: Concello de Cedeira (A Coruña): Contratación dun/dunha Mestre/a

CONCELLO DE CEDEIRA _______________________________________________________________________

APERTURA DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA FORMAR PARTE DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA MESTRE/A

_______________________________________________________________________________________________________________

Por Resolución da Alcaldía de data 15 de maio de 2012 aprobáronse as “Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como mestre/a para o desenvolvemento do servizo de “Igualdade, xogo e conciliación”.

As bases están expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web www.concellocedeira.es deste Concello.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 30 DE MAIO ATA O DÍA 8 DE XUÑO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsa