GALICIA: Concello de Baleira (Lugo): Contratación de 2 Operarios de Desbroces

CONCELLO DE BALEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE DOUS POSTOS DE OPERARIO DE DESBROCES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

– Especialidade: Operario para desbroce, grupo de cotización 10.

– Modalidade contractual: Contrato laboral temporal a tempo completo.

– Duración prevista do contrato: contrato por obra o servizo cunha duración aproximada de tres meses.

– Titulación esixida: Non se require titulación específica.

– Requisitos: Estar en posesión de carnet de conducir que lle habilite para a manexo de tractor con desbrozadora.

– Criterios de selección: Os establecidos nas Bases Xerais para o acceso a prazas de persoal laboral temporal do Concello de Baleira, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo Nº 292 de 22 de decembro de 2010.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIÓNS: DENDE O DÍA 28 DE MAIO ATA O DÍA 1 DE JUÑO DE 2012

– Data de selección: 05 de xuño de 2012.

– Tribunal cualificador: A Técnico de Xestión de Administración Xeral, o Operario-Conductor e o Aguacil-Celador de obras e servicios.