GIRONA: Ajuntament de Torroella de Montgrí: 6 places d’Agent cívic (interí)

6 places d’Agent cívic

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació /Permís de conduir B
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Observacions: contracte temporal
Matèries: Civisme

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
11/05/2012 BOPG 91 Bases específiques. Convocatòria
15/05/2012 DOGC 6128 Convocatòria 25/05/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607569&language=ca_ES

GALICIA: SERGAS: Publicadas as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación dos/as aspirantes admitidos/as co seu número de orde, con respecto á convocatoria de inscrición de aspirantes para vinculacións temporais en diversas categorías santiarias (Persoal Técnico Superior)

RESOLUCIÓN DO 30 DE ABRIL DE 2012, DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E SE PROCEDE A PUBLICAR OS RESULTADOS PROVISIONAIS DE BAREMACIÓN DOS/AS ASPIRANTES ADMITIDOS/AS CO SEU NÚMERO DE ORDE, CON RESPECTO Á CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN DE ASPIRANTES PARA VINCULACIÓNS TEMPORAIS EN DIVERSAS CATEGORÍAS SANITARIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO ÁMBITO DAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ENTIDADES ADSCRITAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE. (Publicado no DOGA nº 92 de 15 de maio de 2012)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Categorías:

– Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía.

– Técnico/a superior en radioterapia.

– Técnico/a superior en hixiene bucodental.

– Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico clínico.

– Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.

Na dita resolución prevese unha xeración de listas coas persoas inscritas ata a data 30.11.2011 que cumpran os requisitos determinados na citada resolución.

Por Resolución do 8 de febreiro de 2012 (DOG n.º 32, do 15 de febreiro) publícanse as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as para vinculacións temporais, no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade, de diversas categorías sanitarias de formación profesional (persoal técnico superior).

Resoltas as solicitudes de emenda, procédese á publicación dos seus resultados mediante unha listaxe definitiva de excluídos/as e admitidos/as.

As persoas aspirantes admitidas, e só con respecto aos resultados da baremación, po­den presentar reclamación ante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo de dez días naturais contados desde o día seguinte á data de publicación das listas provisionais. 

As listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e a lista coa puntuación da baremación provisional e o número de orde están accesibles a través da páxina web do Sergas: https://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=68800.

Para más información, consulta o seguinte enlace: Resolución Listas definitivas