Contratación dun/dunha Técnico/a Deportivo para o Concello de Paderne (A Coruña)

CONCELLO DE PADERNE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATACIÓN POR CONCURSO LIBRE, DUN/DUNHA TÉCNICO DEPORTIVO EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de méritos.

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Técnico en actividades físicas e animación deportiva, ou Licenciado en educación física, ou Maxisterio (especialidade educación física).

Estar en posesión do carné de conducir B1         

INSTANCIAS:

As solicitudes de participación nas distintas probas selectivas presentaranse mediante instancia dirixida ao Sr. alcalde do Concello de Paderne.

Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Paderne e tamén poderán remitirse en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Si a solicitude non se presenta no Rexistro do Concello de Paderne, debe enviarse constancia da mesma o fax 981797035 dentro dos días establecidos para a presentación de solicitudes.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 14 ATA O 18 DE SETEMBRO DE 2011

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases Técnico/a Deportivo

9 Monitores deportivos (fijos-discontinuos) para el Ayuntamiento de Badajoz

Se convocan pruebas selectivas para contratar como fijo-discontinuo, 9 plazas de Monitores Deportivos de Badajoz, en las siguientes categorías:

 

NÚMERO PLAZAS N.º PUESTO PUESTO JORNADA
1 1535/001 MONITOR DE AEROBIC 48 H./MES
1 1096/002 MONITOR DE BALONCESTO 48 H./MES
1 1099/001 MONITOR DE DANZA CONTEMPORÁNEA 48 H./MES
1 1114/002 MONITOR DE PÁDEL 64 H./MES
1 1116/002 MONITOR DE PATINAJE 64 H./MES
1 1119/003 MONITOR DE PSICOMOTRICIDAD 64 H./MES
1 1120/001 MONITOR DE TENIS 64 H./MES
1 1120/002 MONITOR DE TENIS DE MESA 64 H./MES
1 1536/001 MONITOR DE TENIS DE MESA 64 H./MES

 

 

Bases de la convocatoria

El plazo de presentación de instancias finaliza el 19 día de septiembre de 2011.

Acceso a la instancia

 Para más información pinche aquí.

9 Monitores para la Universidad Popular de Badajoz

Se convocan pruebas selectivas para contratar temporalmente 9 Monitores de la Universidad Popular de Badajoz, en las siguientes categorías:

CATEGORÍAS Nº DE PLAZAS
Monitor de Dibujo y Pintura 1
Monitor de Informática 1
Monitor de Manualidades 2
Monitor de Portugués (Encargado Aula) 1
Monitor de Portugués 2
Monitor de Pilates 1
Monitor de Cerámica 1

 

Bases de la convocatoria

El plazo de presentación de instancias finaliza el 22 día de septiembre de 2011.

Acceso a la instancia

Para más información pinche aquí.