Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

Oferta pública d'ocupció parcial de 150 places de Guàrdia Urbana

Es publica l'oferta pública d'ocupació parcial de 150 places d’agent de la Guàrdia Urbana. La convocatòria es realitzarà en règim d’oposició lliure (+Info).

INFORMACIÓ D'INTERÈS

El procés selectiu de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació addicional per experiència o altres mèrits). Les retribucions són de prop de 32.000 € anuals.

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials, Curs Online, Llibres i APP.

Datos básicos

Oposición
Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Titulación requerida
Graduat ESO
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo12-03-2018 | DOGC | Más información
Plazas150 plazas

Tareas

Policía de Circulació

 • Serveis via pública
 • Actuacions en accidents de trànsit
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Educació viària

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Vigilància d'espais verds

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte
 • Intervencions de repressió del delicte
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social
 • Actuacions de caire assistencial

Relacions amb la comunitat
Oficina d'Informació i Tràmits

La Guàrdia Urbana de Barcelona t’ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Requisitos

Qui s’hi pot presentar?

Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Haver complert 18 anys. En aquesta convocatòria no hi haurà límit màxim d'edat.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
 • Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B. Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A2 i BTP. La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC). D'altra banda, les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guardia Urbana.
 • compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
Segons l'anterior convocatòria

Fase d’oposició

 • Prova cultural i teòrica
 • Tests aptitudinals
 • Prova de català. Nivell B2
 • Prova d’aptitud física
 • Proves de personalitat i de competències
 • Proves mèdiques

Curs selectiu

El curs s'impartirà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya El curs selectiu el valorarà l’Escola de Policia de Catalunya. Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

Fase de pràctiques

Període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Segons l'anterior convocatòria

ANNEX I: TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat : "Principis generals i l'Administració Local"
 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.
 6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 7. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
 11. l'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: "Ús de les vies i els espais públics".
 12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.
 14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
 15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona 2015-2019.

Barcelona

Preparació Guàrdia Urbana-Policia Local

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
05-04-2018 J de 16:00 a 21:00 126 € /mes Inscribirme
07-04-2018 S de 09:00 a 14:00 140 € Inscribirme
15-03-2018 J de 09:00 a 14:00 126 € /mes Inscribirme
15-12-2017 V de 09:00 a 14:00 126 € /mes Inscribirme
16-10-2017 L de 16:00 a 21:00 126 € /mes Inscribirme

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
525 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
432 € Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 350€

2° Plazo: 233€

583 €
PAGOS A PLAZOS

Marzo-2018: 350€

Mayo-2018: 233€

Inscribirme
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 288€

2° Plazo: 192€

480 €
PAGOS A PLAZOS

Marzo-2018: 288€

Abril-2018: 192€

Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 • Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  32€
 • Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  34€
 • Cultura general Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona. Temari i Qüestionaris

  Cultura general Guardia Urbana Ajuntament de Ba...

  27€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  50€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  9€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 15€ 137€
antes 152€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.