BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Propera Oferta Pública d’Ocupació 2018

A la Mesa General de Negociació s’han aprovat les places d’Oferta Pública per aquest any 2018. L’oferta està condicionada a la jubilació anticipada del personal de la GUB, de 300 places (20% interadministratives, a gener de 2020) i una oferta de 80 efectius de SPEIS.

S’espera que s’aprovi en el Ple Municipal del proper 21 de desembre.

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

També pots practicar en qualsevol lloc amb la nostra APP Test per a Guàrdia Urbana

>> Bombers Ajuntament de Barcelona

BARCELONA: Ajuntament Viladecans: Obert termini 5 places de Tècnic mitjà de gestió de recursos (àmbit de promoció econòmica)

Termini de presentació de sol·licituds: 12/12/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Diplomatura, grau o equivalent
Altres requisits: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria
Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

 

TARRAGONA: Ajuntament de la Bisbal del Penedès: Obert termini 1 plaça d’Arquitecte superior

Termini de presentació de sol·licituds: 18/12/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Títol universitari habilitant per a l’exercici de la professió d’arquitecte
Altres requisitis: Nivell C1 de català / Permís de conduir B1

 

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria
Correcció d’errades
Anunci 05/10/2018
Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

 

BARCELONA: Ajuntament Viladecans: Obert termini 1 plaça d’Aparellador

Termini de presentació de sol·licituds: 03/12/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria
Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

LLEIDA: Consell Comarcal del Segrià: Obert termini 4 places Administratiu

Termini de presentació de sol·licituds: 28/11/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Batxillerat, tècnic o equivalent
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria
Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

LLEIDA: Consell Comarcal del Segrià: Obert termini 1 plaça d’Informàtic

Termini de presentació de sol·licituds: 28/11/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Títol de universitari de grau en enginyeria informàtica o enginyer tècnic informàtic
Altres requisitis: Nivell C1 de català / Permís de conduir B

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria
Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Vilassar de Dalt: Obert termini 2 places d’Agent de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds: 05/12/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcinari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic de cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar de formació professional de primer grau o equivalent
Altres requisitis: Nivell B2 de català / Permisos de conduir A2 i B

ata de publicació Descripció
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria
Convocatòria

Prepara`t amb ADAMS Formació

Preparació conjunta de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Policia Local dels diferents municipis de Catalunya.

>> Guàrdia Urbana-Policia Local

 

GIRONA: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro: 1 plaça Enginyer

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria, llicenciat en Enginyeria o titulació equivalent
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

GIRONA: Consell Comarcal del Baix Empordà: Obert termini 1 plaça d’Arquitecte tècnic

Termini de presentació de sol·licituds: 15/11/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Títol d’arquitecte tècnic o un altre títol equivalent
Altres requisits: Nivell C de català

Data de publicació Descripció
29/01/2018 Oferta pública
28/09/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
09/10/2018 Convocatòria
26/10/2018 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona – Institut Municipal de Parcs i Jardins: Obert termini 57 places d’Auxiliar de jardiner de 1r i 2n any

Termini de presentació de sol·licituds: 30/10/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Títol d’ensenyament secundari obligatori (ESO) o equivalent
Altres requisits: Nivell A2 de català

Data de publicació Descripció
14/12/2017 Oferta pública
2017
16/04/2018 Oferta pública
2018
19/04/2018 Oferta pública
2018
09/10/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
10/10/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
10/10/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
11/10/2018 Correcció d’errades
Anunci 09/10/2018
16/10/2018 Correcció d’errades
Anunci 09/10/2018
19/10/2018 Correcció d’errades
Anunci 10/10/2018
23/10/2018 Convocatòria
24/10/2018 Correcció d’errades
Anunci 10/10/2018
06/11/2018 Anunci de referència

Per a més informació sobre Oposicions http://www.adams.cat/oposiciones