GALICIA: Concello de Lugo: Bolsa formativa de Xornalismo e Comunicación para a Área de Cultura, Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico da Deputación de Lugo

CONCELLO DE LUGO

_______________________________________________________________________

SERVIZO DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PATRIMONIO HISTÓRICO: BOLSA FORMATIVA DE XORNALISMO E COMUNICACIÓN PARA ÁREA DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PATRIMONIO HISTÓRICO DA DEPUTACIÓN DE LUGO 2012 – 2013

_______________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Licenciatura ou Grao en: Xornalismo/ Comunicación Audiovisual ou en Ciencias Políticas e da Administración.

INSTANCIAS:

As solicitude presentarase conforme o modelo oficial que figura no anexo I, debendo dirixila ao Presidente da Deputación de Lugo, presentándoa no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Lugo ou ben a través dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN E SOLICITUDES: DENDE O DÍA 21 ATA O DÍA 30 DE XUÑO DE 2012

O modelo de solicitude estará a dispor dos interesados na Área de Cultura, Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico da Deputación de Lugo e, e tamén na páxina web da Deputación de Lugo ( Área de Cultura e Turismo).

Para máis información, consulta o seguinte enlace:  Bases Bolsa Contratación